ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Gminy Strzelin na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

W 2022 r. Gmina Strzelin w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Strzelin wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy. Na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Strzelin wypada słabej biorąc pod uwagę m.in. wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w obiekty ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE