ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Gminy Strzelin na tle grupy porównawczej -
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci kanalizacyjnej wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej wskazuje, że Gmina Strzelin znajduje się w sprzyjającej sytuacji względem gmin w grupie porównawczej. Na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju, sytuacja gminy jest bardzo sprzyjająca biorąc pod uwagę rentowność systemu gospodarki odpadami, która nieznacznie przekracza 100% (wyliczone jako średnia 3 letnia) co oznacza samofinansowanie systemu. Niesprzyjająca sytuacja Gminy Strzelin związana jest m.in. ze wskaźnikiem dotyczącym dopłat do publicznego transportu drogowego, która z kolei jest spowodowana darmowymi biletami na linie miejskie w Strzelińskiej Komunikacji Publicznej.

Od 2 lipca 2018 r. zaczęła funkcjonować na terenie całej Gminy Strzelin Strzelińska Komunikacja Publiczna (SKP) w zakresie pasażerskich przewozów osób. To w dużej mierze proekologiczne działanie mające na celu ograniczenie przejazdów własnymi pojazdami samochodowymi, a tym samym obniżenie emisji szkodliwych spalin i obniżenie poziomu hałasu. 

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

*wskaźnik IG10 kalkulowany jest w oparciu o wykonanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2018-2022 w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W budżecie Gminy Strzelin w latach 2018-2022 w rozdziale tym nie wykazywano wydatków inwestycyjnych stąd wartość wskaźników w każdym analizowanym roku wykazano na poziomie 0 zł.  Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin wyniosło 90.665,91 zł. W roku 2022 przekazano Gminie Strzelin z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 52.877,10 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłacenie dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 38 osób w kwocie. Wypłacono dofinansowanie na następujące zadania:

Prowadzono programy dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w ramach Gminnego Programu Dofinansowania oraz Poprawy jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zmodernizowano w sumie 50 źródeł ciepła. 

Współpracowano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach prowadzenia gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Złożonych zostało 58 wniosków.  Gmina przystąpiła także do programu Ciepłe Mieszkanie. W myśl podpisanej umowy gmina otrzyma z WFOŚiGW dofinansowanie w kwocie 4.500.000 zł na 207 mieszkań.