ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Gminy Strzelin na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Strzelin na tle gmin o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów Gmina Strzelin jest w sytuacji sprzyjającej bądź bardzo sprzyjającej. Gmina Strzelin jest w 100% pokryta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na wysokim poziomie kształtują się też uzyskiwane wpływy z tytułu PIT i CIT. Sytuacja gminy pod względem poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego nie pogarsza się, lecz nadal wskaźniki te znajdują się w niesprzyjającej sytuacji. Gmina Strzelin ma dobrą sytuację biorąc pod uwagę strukturę własnościową przedsiębiorstw, wpisy do REGON a co za tym idzie aktywność gospodarczą mieszkańców.

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA