ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Gminy Strzelin na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Strzelińska oświata może pochwalić się wysokim poziomem i standardem nauczania. Wyrazem tego jest fakt, że większość wskaźników wskazuje na sytuacje sprzyjającą gminy względem gmin należących do grupy porównawczej. Kolejnym potwierdzeniem tej tezy jest bardzo sprzyjająca sytuacja w przypadku wskaźnika liczebności oddziałów w szkołach podstawowych. Gminę charakteryzuje również wysoki wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej wynoszący ponad 100%, co świadczy o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców. Na podobnym poziomie kształtuje się współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących, które wynoszą 19.853 zł na ucznia i są wyższe o ponad 700 zł w stosunku do poprzedniego okresu.

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA