ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Gminy Strzelin na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Większość wskaźników z obszaru budżetowego Gminy Strzelin znajduje się w sytuacji opisanej jako przeciętna oraz niesprzyjająca.  Jednak z roku na rok wartości w poszczególnych zmiennych finansowych ulegały poprawie. Dochody ogółem na mieszkańca wzrosły z poziomu 5.252 zł w 2020 roku do 6.117 zł w roku 2022 (wartość liczona jako średnia z 3 lat). Dochody podatkowe na mieszkańca wzrosły z 2.125 zł do 2.379 zł w analogicznych okresach. Podobny wzrost dotyczy wydatków bieżących na mieszkańca, które z 4.554 zł w roku 2020 wzrosły do 5.416 zł w roku 2022. Znacząco, o ponad 6.500 wzrosły koszty obsługi zadłużenia. Jest to tendencja ogólnopolska i nie zmieniło to określenia kosztów obsługi zadłużenia jako wskaźnika sprzyjającego. 

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 7%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Inaczej sprawa wygląda w przypadku zadłużenia długoterminowego, gdzie od lat Gmina Strzelin w porównaniu do 170 gmin miejsko-wiejskich ma jeden z najwyższych wskaźników. W analizowanym okresie zadłużenie długoterminowe w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło 3.076 zł i wzrosło o ponad 150 zł w stosunku do poprzedniego okresu.

Wskaźniki w obszarze BUDŻET