OCENA OGÓLNA

Sytuacja Gminy Strzelin na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Strzelin porównywana jest do 179 gmin miejsko-wiejskich o umiarkowanej funkcji rolniczej. Do grupy porównawczej Gminy Strzelin należą m.in. Gmina Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Lubawka, Środa Śląska oraz Ziębice. Ocena stanu gminy na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem we wszystkich analizowanych obszarach sytuacja gminy w 2022 r. nie była niesprzyjająca, a w połowie obszarów sytuacja gminy została sklasyfikowana jako sprzyjająca bądź bardzo sprzyjająca. Oznacza to, że działania podjęte przez władze gminy w 2022 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców. Jako filar działalności Gminy Strzelin w 2022 r. wskazać należy: