ZWIĄZKI, STOWARZYSZENIA I Gminy Partnerskie

Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach

 W roku 2022 Gmina Strzelin była członkiem niżej wskazanych związków i stowarzyszeń:

Inny instrument terytorialny subregionu wrocławskiego

W 2020 r. Gmina Strzelin wraz z 24 innymi samorządami podpisała porozumienie o współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego "Subregionu Wrocławskiego" (IIT SW) w perspektywie 2021-2027. 


Jednostki stale ze sobą współpracują i od 2021 roku przygotowują Strategię IIT SW, która będzie podstawą do starania się przez gminy o dofinansowanie na inwestycje oraz dalszy rozwój gmin w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027


W roku 2022 podejmowano dalsze działania związane z tworzeniem Strategii IIT SW, udziałem gmin we wdrażaniu Strategii IIT SW oraz prace zmierzające do podpisania porozumienia międzygminnego w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego oraz powierzeniu Gminie Strzelin zarządzania Innym Instrumentem Terytorialnym Subregionu Wrocławskiego.

Spotkanie władz dolnośląskich gmin zrzeszonych w Innym Instrumencie Terytorialnym Subregionu Wrocławskiego .

miasta partnerskie

Herb miasta Straelen

STRAELEN 

miasto położone w zachodniej części Niemiec blisko granicy z Holandią, a dokładniej w Nadrenii Północnej-Westfalii 

Herb miasta Svitavy

SVITAVY 

miasto w Czechach, należy do Kraju Pardubickiego 

Herb miasta Trutnov

TRUTNOV 

miasto na północnym wschodzie Czech w województwie Královéhradeckim na Pogórzu Karkonoskim – w bezpośrednim sąsiedztwie Karkonoskiego Parku Narodowego  

Herb miasta Frankenberg

FRANKENBERG 

miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia 

Herb miasta Libchavy

LIBCHAVY 

miasto w Czechach, zlokalizowane w sąsiadującym z Polską Kraju Pardubickim 

PROJEKTY ZREALIZOWANE Z MIASTAMI PARTNERSKIMI

Zdjęcie mężczyzn niosących produkty spożywcze.
Zdjęcie darów dla uchodźców.

Straelen


W 2022 r. delegacja z miasta partnerskiego Straelen z Niemiec dwa razy odwiedziła nasze miasto, aby wspomóc nas w trudnej sytuacji podczas przyjmowania uchodźców z Ukrainy


Miasto Straelen zorganizowało zbiórkę żywności, środków chemicznych i higienicznych, lekarstw oraz innych niezbędnych rzeczy dla uchodźców. 


W dniu 14 marca 2022 r. zorganizowano pierwszy transport towarów do Strzelina, które zostały przekazane na potrzeby ukraińskich rodzin. 


W dniach 21 - 22 czerwca 2022 r., odpowiadając na rosnące potrzeby w związku z pomocą uchodźcom,  delegacja ze Straelen kolejny raz dostarczyła towary za równowartość  4.000 euro.

Frankenberg


Miasto partnerskie Frankenberg/Sa również wsparło Strzelin w pomocy uchodźcom. Wyremontowano i przygotowano kilka mieszkań, które zostały przystosowane dla rodzin z Ukrainy. Burmistrz Miasta Pan Thomas Firmenich w maju 2022 r. osobiście wraz z pracownikami magistratu pomógł w transporcie 14 osób z Ukrainy do Frankenbergu, gdzie zostali otoczeni opieką. Zaoferowano im odnowione mieszkania, dzieciom przedszkola i szkoły, a dorosłym pomoc w znalezieniu pracy i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

W lipcu 2022 r. delegacja ze Strzelina na czele z Panią Burmistrz Dorotą Pawnuk została zaproszona na 2-dniowy wyjazd do miasta partnerskiego Frankenberg, gdzie zwiedzała otwarte w 2021 r. muzeum Zeit Werk Stadt oraz udała się na wycieczkę objazdową do pobliskiego Drezna. Podczas tej wizyty szeroko omawiane były sprawy gospodarcze obu miast oraz problemy związane z napływem uchodźców i wojną w Ukrainie.


Kolejną okazją do spotkania były obchody Święta Miasta Strzelina w dniu 25.09.2022 r., na które wraz z 4 osobową delegacją przybył Pan Burmistrz Firmenich.

Zdjęcie przedstawia delegacja ze Strzelina na czele z Panią Burmistrz Dorotą Pawnuk w mieście Frankenberg.
Zdjęcie osób przy stoisku z napisem Strzelin.

Svitavy


W dniach 15-16 lipca 2022 r., na zaproszenie Pana Starosty Davida Simka z miasta partnerskiego Svitavy, delegacja pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie wzięła udział w tradycyjnym, corocznym Festiwalu Piwa połączonym z wystawą zabytkowych pojazdów. Jednym z punktów programu był udział w konkursie gotowania gulaszu, gdzie obok miast z Niemiec, Czech, Słowacji oraz Ukrainy delegacja Strzelina godnie reprezentowała nasze miasto.