ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta I Gminy

obszary Zarządzeń Burmistrza miasta I gminy

W 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin wydała w sumie 252 zarządzenia. Zdecydowana większość z nich dotyczyła spraw związanych z nieruchomościami. W drodze zarządzeń podawano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy bądź użyczenia.


Drugim często przewijającym się obszarem były zamówienia publiczne. Mocą zarządzeń powoływano Komisje Przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Trzecim najczęściej pojawiającym się tematem były kwestie finansowe.  Zarządzenia te w głównej mierze dotyczyły zmian w budżecie Gminy Strzelin.


Niemalże równie często poruszano zagadnienia z zakresu organizacji Urzędu i Gminy. W ciągu roku przeprowadzano konkursy na stanowiska urzędnicze oraz egzaminy kończące służbę przygotowawczą, nadano nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu, powoływano różnego rodzaju Komisje, Rady i Zespoły, a także aktualizowano ich skład osobowy.

Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy