REALIZACJa UCHWAŁ RADY Miejskiej

obszary UCHWAŁ RADY Miejskiej

W 2022 r. Rada Miejska w Strzelinie podjęła 169 uchwał. Najwięcej z nich dotyczyło finansów Gminy. Uchwały te obejmowały przede wszystkim dokonywanie zmian w uchwale budżetowej, zmian w  wieloletniej prognozie finansowej, a także udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego


Drugim, często poruszanym na sesjach Rady obszarem były nieruchomości gminne. Na mocy uchwał udzielano zgody na wydzierżawienie, bądź sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych, a także najem lokali użytkowych.


Spora część uchwał poruszała także kwestie organizacyjne i ustrojowe. Drogą uchwał nadawano nazwy poszczególnym ulicom na terenie Gminy, dokonano zmian w Statucie Gminy, a także rozpatrywano różnego rodzaju skargi, petycje i wnioski.

Podsumowanie realizacji Uchwał Rady Miejskiej