położenie i podstawowe parametry

WOJEWÓDZTWO:

dolnośląskie


POWIAT: 

strzeliński


SĄSIEDNIE GMINY:

Borów, Ciepłowody, Domaniów, Kondratowice, Przeworno, Wiązów, Ziębice 

TYP: 

gmina miejsko-wiejska


SIEDZIBA WŁADZ GMINY: 

Strzelin

Mapka przedstawia położenie Gminy Strzelin.

1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana granic administracyjnych Miasta Strzelin, w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. Na mocy ww. Rozporządzenia do terenu Miasta Strzelin włączono dotychczasowe części obrębu ewidencyjnego Chociwel (nr działek 8/2, 8/19-8/21 i 9) o łącznej powierzchni 63,34 ha oraz obrębu ewidencyjnego Górzec (nr działek 215, 218/4, 218/5, 227, 228, 236/1, 237/1, 237/2) o łącznej powierzchni 177,04 ha. Granice administracyjne Gminy Strzelin nie uległy zmianie.

SOŁECTWA: 

Biały Kościół, Biedrzychów, Bierzyn, Brożec, Chociwel, Częszyce, Dankowice, Dębniki, Dobrogoszcz, Gębczyce, Gębice, Gęsiniec, Głęboka, Gościęcice, Górzec, Karszów, Karszówek, Kazanów, Krzepice, Kuropatnik, Ludów Polski, Mikoszów, Muchowiec, Nieszkowice, Nowolesie, Pęcz, Piotrowice, Pławna, Skoroszowice, Strzegów, Szczawin, Szczodrowice, Trześnia, Warkocz, Wąwolnica, Żeleźnik

OSIEDLA: 

Piastowskie, Zachodnie, Południowe, Na Skarpie, Stare Miasto, Wschodnie

POWIERZCHNIA: 

171,64 km²


LICZBA LUDNOŚCI

20.832 osób


Zobacz klip o naszej Gminie!