Jednostki organizacyjne i spółki gminne

wydatki na administrację
publiczną w 2022 r.

13 838 971

+13,31%

do roku 2021

urząd Gminy Miasta i gminy w Strzelinie

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut gminy Strzelin

Statut przyjęty uchwałą Nr LI/714/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 16 października 2018 r.

W 2022 r. dokonano zmian w treści Statutu uchwałą Nr XLVIII/646/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelin.

regulamin organizacyjny urzędu miasta i Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie przyjęty zarządzeniem Nr 64/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 30 marca 2023 r. 

W 2022 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, który został przyjęty zarządzeniem Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 23 marca 2022 r. 

regulamin pracy w Urzędzie miasta i Gminy

Regulamin Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie przyjęty zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 12 stycznia 2021 r. 

W 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin nie dokonywała zmian w Regulaminie Pracy.

zatrudnienie w urzędzie miasta i gminy w Strzelinie w 2022 r.

W 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie zatrudniano 96 pracowników, z czego 93% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zatrudnienie zwiększyło się o czterech pracowników. Główną przyczyną zakończenia stosunku pracy było zakończenie okresu obowiązywania umowy bądź jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron.

urząd w liczbach

31 329

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2022 r.

1 861

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

443

umowy zawarte w 2022 r., zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Umów

154

spotkania Burmistrza z mieszkańcami Gminy w 2022 r.

Jednostki organizacyjne gminy

przedszkole miejskie "Kolorowa Kraina" w Strzelinie


Strzelin ul. Przedszkolna 1A


Dyrektor: Agata Gieża

Zatrudnienie w 2022 r.: 54 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie


Strzelin pl. 1 Maja 10


Dyrektor: Teresa Okołotowicz

Zatrudnienie w 2022 r.: 46 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie


Strzelin ul. Sienkiewicza 41


Dyrektor: Alicja Porada

Zatrudnienie w 2022 r.: 54 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie


Strzelin ul. Brzegowa 67


Dyrektor: Sylwia Koperska

Zatrudnienie w 2022 r.: 65 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Białym Kościele


Biały Kościół ul. Kamienna 18


Dyrektor: Halina Drozdalska

Zatrudnienie w 2022 r.: 26 pracowników

Publiczna szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Kuropatniku


Kuropatnik ul. Szkolna 1


Dyrektor: Katarzyna Bielak

Zatrudnienie w 2022 r.: 26 pracowników

Zespół oświaty gminnej


Strzelin ul. Ząbkowicka 11a


Dyrektor: Agata Bartulica

Zatrudnienie w 2022 r.: 89 pracowników


W 2022 r. Rada Miejska Strzelina dokonała zmian w Statucie Jednostki uchwałą Nr LIII/695/22 z dnia  29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie.

Gminny ośrodek pomocy społecznej


Strzelin ul. Kamienna 1


Kierownik: Magdalena Madejczyk

Zatrudnienie w 2022 r.: 47 pracowników

Miejska i gminna biblioteka publiczna im. ks. Jana Twardowskiego


Strzelin ul. Grahama Bella 3a


Dyrektor: Tomasz Duszyński

Zatrudnienie w 2022 r.: 10 pracowników

Strzeliński ośrodek kultury


Strzelin ul. Mickiewicza 2


Dyrektor: Sylwia Korczyńska 

Zatrudnienie w 2022 r.: 13 pracowników

Centrum usług komunalnych i technicznych 


Strzelin ul. Mickiewicza 8


Kierownik: Radosław Kotlewicz

Zatrudnienie w 2022 r.: 51 pracowników

Publiczny zakład lecznictwa ambulatoryjnego


Strzelin ul. Mickiewicza 20


Kierownik: Norbert Raba

Zatrudnienie w 2022 r.: 40 pracowników

Spółki gminne

Strzeliński ratusz sp. z o.o.


Strzelin ul. Ząbkowicka 11


Prezes: Zdzisław Rataj

Zatrudnienie w 2022 r.: 0 pracowników

Zakład wodociągów i kanalizacji sp. z o.o.


Strzelin ul. Brzegowa 69a


Prezes: Anna Umińska-Woroniecka

Zatrudnienie w 2022 r.: 65 pracowników

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. 


Strzelin ul. Okulickiego 10


Prezes: Tomasz Charowski

Zatrudnienie w 2022 r.: 31 pracowników