KOMUNIKACJA Z URZĘDEM

Strona internetowa Gminy Strzelin to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2022 r. na stronie internetowej Gminy Strzelin zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz  organizacje pozarządowe. 


Statystyki gminnej strony internetowej w 2022 r.:Na stronie internetowej gminy funkcjonował e-urząd, a także inne podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. projektom realizowanym z dofinansowaniem zewnętrznym

Zdjęcie przedstawia zrzut ekranu ze strony internetowej Miasta

Dodatkowo gmina prowadziła 2 gminne profile w serwisie społecznościowym Facebook Gmina Strzelin oraz Strzelin dla środowiska. Na profilach FB zamieszczano materiały informacyjne poświęcone działalności samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, gminnych spółek itp.), jak i treści promocyjne np. fotorelacje z wydarzeń czy materiały filmowe. Gminne profile serwisu społecznościowego Facebook to dla wielu mieszkańców bardzo ważne i podstawowe źródło informacji o bieżącej pracy, wydarzeniach oraz planach gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych. Informacje publikowane tam, trafiają do tysięcy mieszkańców miasta i gminy Strzelin oraz wielu innych internautów. Dodatkowo facebook służy jako platforma służąca wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem. 


Statystyki gminnego profilu facebook w 2022 r.:


Samorządowy Informator Gminy Strzelin "Nowiny Strzelińskie"

W 2022 r. wydano 12 numerów Samorządowego Informatora Gminy Strzelin "Nowiny Strzelińskie", za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Burmistrza, Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty. 

Aplikacja Blisko Gminy Strzelin

W 2022 r. mieszkańcy korzystali z bezpłatnego systemu informacji dla mieszkańców za pośrednictwem aplikacji BLISKO lub systemu wiadomości SMS. Aplikacja umożliwiła mieszkańcom korzystanie z modułu gospodarki odpadami, który przypomina użytkownikom o terminie odbioru odpadów, a także pomaga w prawidłowej segregacji odpadów. 


W 2022 r. zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa on-line w sesjach Rady Miejskiej. Udostępniane relacje spełniały również wymogi ustawy o Dostępności Cyfrowej. Relacje są zamieszczane na stronie internetowej Gminy Strzelin i w związku z tym,  możliwe do odtworzenia także w późniejszym czasie. 

Sesje Rady Miejskiej on-line.