strzelińska rodzina trzy plusLogo Strzelińska Rodzina Trzy Plus

Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej. Jego najważniejszym celem i założeniem jest szeroko rozumiana promocja modelu dużej rodziny.


Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych oraz lokalnej gospodarki. Partnerzy Programu "Strzelińska Rodzina Trzy Plus" oferują rodzinom wielodzietnym różnego rodzaju rabaty na produkty lub usługi. Wdrożenie Programu miało ułatwić członkom dużych rodzin dostęp do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr i usług świadczonych zarówno przez jednostki podległe Gminie Strzelin, jak i lokalne przedsiębiorstwa.

Kto może zostać posiadaczem karty?

Grafika - Karta Programu Strzelińska Rodzina Trzy Plus

Posiadaczami karty „Strzelińska Rodzina Trzy Plus” mogą zostać członkowie rodzin wielodzietnych, w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zamieszkali na terenie Gminy Strzelin


Zgodnie z ww. ustawą rodziną wieloletnią jest rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wniosek o wydanie karty może złożyć każda osoba należąca do rodziny wielodzietnej.WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY "STRZELIŃSKA RODZINA TRZY PLUS"


Wnioski o wydanie Karty należy składać:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie 

Ul. Kamienna 1 

57-100 Strzelin

pokój nr 7

96

Liczba wydanych kart 

w 2022 r.

1 233 

Liczba wydanych kart
na 31.12.2022 r.

47

Liczba wszystkich
partnerów programu 

strzelińska rodzina trzy plus - korzyści

Logo Strzeliński Ośrodek Kultury

Dla posiadaczy Karty "Strzelińska Rodzina Trzy Plus" oferowane są rabaty na bilety na wydarzenia kulturalne. Informacje na ten temat pojawiają się na bieżąco na plakatach i innych materiałach promocyjnych. Dla posiadaczy Karty udostępniane są także bilety do kina promocyjnej cenie - 14 zł. 

Grafika - Karta Programu Strzelińska Rodzina Trzy Plus

Posiadacze Karty mogą także skorzystać z szerokiego wachlarza ulg i zniżek oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców.  Pełna lista Partnerów Programu i oferowanych korzyści dostępna jest poniżej. 


Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie karty jest możliwe wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich takim dokumentem jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z ulg i zwolnień wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna wraz z kartą i dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Partnerzy Programu i pełna lista korzyści - SPRAWDŹ!