Czyste i bezpieczne podwórko

Czyste podwórko

Na podstawie uchwały nr VII/78/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin na budowę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn. ”Czyste podwórko”,  udzielono 8 dotacji o łącznej wartości 40.000 zł.


Udzielenie dotacji ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań, co pozwoli aby miejsca przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych wraz z ich bezpośrednim otoczeniem wyglądały estetycznie i spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa.


W celu wykonania wiat śmietnikowych, wsparcie finansowe otrzymały:

BEZPIECZNE podwórko

W 2022 r. na podstawie  uchwały Nr XLIV/595/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zakup i montaż zestawu monitoringu zewnętrznego na lub przy budynkach wielorodzinnych w ramach zadania pn. ”Bezpieczne podwórko” nie udzielono dotacji - nie wpłynął żaden wniosek.


Udzielenie dotacji ma na celu wsparcie działań właścicieli nieruchomości wielorodzinnych dla zapewnienia ochrony substancji mieszkaniowej i użytkowej oraz przyległego terenu, a także zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu tych nieruchomości.

Dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych

Na podstawie uchwały Nr XXVII/364/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, udzielono 5 dotacji o łącznej wartości 25.000 zł.

Udzielenie dotacji ma na celu wsparcie działkowców w realizacji niezbędnych zadań umożliwiających bezpieczne i komfortowe korzystanie z ogródków działkowych położonych na terenie miasta Strzelin.

Wsparcie finansowe otrzymały Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”, „Wyzwolenie”, „Przyszłość”, „Wspólnota” oraz „Tulipan”. Środki zostały wydatkowane na zadania: