EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I SUKCESY UCZNIÓW

wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.


Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

52%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

47%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

57%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

52%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

W 2022 r. średnie wyniki gminnych szkół podstawowych z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były niższe o 1% od średnich wyników uzyskanych w skali powiatu, o 5% niższe od średniej wojewódzkiej oraz o 6% niższe od średniej krajowej.

Konkursy i sukcesy szkolne w 2022 r.


W roku szkolnym 2021/2022 odbyło się wiele uroczystości, spotkań i konkursów przedmiotowych. Miały one na celu podniesienie poziomu nauczania, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, integrację społeczności szkolnej, a także promocję placówki w środowisku lokalnym. Odbyło się także wiele konkursów i akcji mających na celu szerzenie świadomości ekologicznej. Ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej jest rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach sportowych, w których zajęli wysokie miejsca na etapie rejonowym i powiatowym oraz wojewódzkim.

publiczna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W STRZELINIE 

13

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

7

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

4

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

2

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie 

7

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie

5

Liczba wyróżnień zdobytych w konkursach, w których wzięli udział uczniowie 

Osiągnięcia uczniów w 2022 r.

publiczna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W STRZELINIE

15

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

3

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

6

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

11

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie 

14

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie

3

Liczba wyróżnienia zdobytych w konkursach, w których wzięli udział uczniowie 

Osiągnięcia uczniów w 2022 r.

publiczna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W STRZELINIE

10

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

2

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

9

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

9

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie 

14

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie

1

Liczba wyróżnienie zdobytych w konkursach, w których wzięli udział uczniowie 

Osiągnięcia uczniów w 2022 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 

9

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

1

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

4

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

1

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie 

4

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie

1

Liczba wyróżnienie zdobytych w konkursach, w których wzięli udział uczniowie 

Osiągnięcia uczniów w 2022 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 

14

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

6

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

4

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkoły

7

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie 

9

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie

6

Liczba wyróżnienia zdobytych w konkursach, w których wzięli udział uczniowie 

Osiągnięcia uczniów w 2022 r.

Przedszkole Miejskie W STRZELINIE 

ZREALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY: