DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH

Wartość DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH W 2022 R.:

9 008 219

9 008 219  

Wartość dotacji dla niepublicznych przedszkoli i żłobków ogółem przekazana w roku szkolnym 2021/2022

8 325 719

Wartość dotacji dla niepublicznych przedszkoli przekazana w roku szkolnym 2021/2022

682 500

Wartość dotacji dla niepublicznych żłobków wydatkowana w roku szkolnym 2021/2022

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w 2022 roku

Dotacje dla niepublicznych żłobków w 2022 roku

W roku 2022 Gmina Strzelin otrzymała środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy. Z otrzymanych środków dla uczniów z Ukrainy jednostki oświatowe opłaciły  dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie. Część środków zrefundowała zakup paliwa do autobusów na dojazd uczniów z Ukrainy do szkoły.