EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

50,25%

-3,88 pp.

do roku 2021

21 135

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

10 621

Subwencja oświatowa
na ucznia

10 514

Dopłata za środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Gminy Strzelin w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

46 923 223

+38,33%

do roku 2021