Raport o stanie Gminy Strzelin w 2022 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

DRODZY MIESZKAŃCY,

Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Strzelin za 2022 r., który jest podsumowaniem naszej pracy i dokonań w minionym roku. Raport ten jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej Gminy: mieszkańców, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, radnych, pracowników urzędu i jednostek gminnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra naszej małej ojczyzny.

Rok 2022 był rokiem niezwykle trudnym i wymagającym. Pandemia COVID-19, nadal stanowiła poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia naszym mieszkańcom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Jestem przekonana o tym, że jako wspólnota zdaliśmy egzamin dojrzałości udzielając wsparcia i pomocy pokrzywdzonym w wyniku wojny obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli u nas schronienie. 

Chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom, lokalnym firmom oraz organizacjom społecznym, które od pierwszych dni wojny podjęły działania i współpracowały z naszym samorządem na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Tylko dzięki Państwa ogromnej empatii i zaangażowaniu mogliśmy otoczyć opieką każdego obywatela Ukrainy, który szukał u nas pomocy.

W raporcie przedstawiono szereg działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Możemy być dumni z kwot pozyskanych środków inwestycyjnych oraz ze skali zrealizowanych inwestycji, w tym niezwykle ważnych inwestycji drogowych, oświatowych, sportowo-rekreacyjnych oraz od lat wyczekiwanej odbudowy strzelińskiego ratusza.

Kolejny rok z rzędu raport przedstawiamy Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszej Gminie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat!


Dorota Pawnuk

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych gmin?

Ogólna ocena rozwoju - wykres.

Na tle grupy porównawczej, Gmina Strzelin należy do liderów w zakresie edukacji i demografii. Bardzo dobrze wypada również w obszarze gospodarki.